Over DAT scoort

DAT scoort levert op meerdere niveaus resultaat op.

Individueel: mensen participeren naar vermogen
DAT scoort draagt bij aan optimale inzet van (resterend) werkvermogen van mensen. DAT scoort adviseert over aanpassingen van taken en functies en zet (jonge) mensen in hun kracht: mensen zien mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Resultaat: mensen werken (weer) naar vermogen en zijn duurzaam inzetbaar en verdienen hun eigen inkomen.

Financieel: voorkomen en beperken schadequoten
DAT scoort heeft verstand van werk, belasting in werk en belastbaarheid van mensen, sociale zekerheid/verzekeringen, wetgeving, beleid,
re-integratie, bemiddeling, ziekteverzuim, regelingen, voorzieningen en instrumenten.
DAT scoort kan betrokken partijen re-integratieadvies geven in het kader van WAJONG / WAO / WAZ / WAJONG / WIA / ZW of Participatiewet / WWB en (jonge) mensen toe leiden naar -, plaatsen in – en coachen op het werk. Resultaat: minder schadelast voor werkgevers, verzekeraars, overheden. Daarnaast stellen we jongeren in staat om hun bijdrage te leveren in werk (te participeren), om hun eigen inkomen te realiseren. Daarmee wordt hun ontwikkeling, zelfvertrouwen en zelfwaardering groter.

Macro-economisch: hogere arbeidsparticipatie, prettig functionerende arbeidsmarkt
De Nederlandse samenleving vergrijst. De arbeidsmarkt heeft geschikte en gemotiveerde werkers nodig. DAT scoort helpt mensen om naar vermogen te werken en helpt bedrijven om werk geschikt te maken voor mensen met beperkingen. Resultaat: een hogere arbeidsparticipatie. Werkgevers worden inclusief; zie schema.

 

schema